Mentenanță

echipamente electrice, parcuri fotovoltaice, acumulatori, JT (joasă tensiune), MT (medie tensiune)

Construcții, întreținere, reparații și modernizare rețele electrice la tensiuni cuprinse intre 0,4-20 kV.

Mentenanță preventivă/ Mentenanță corectivă pentru rețele si instalații la tensiuni cuprinse între 0,4KV si 20KV. Dispunem de un dispecerat 24/7 care poate asigura comunicarea imediată cu echipele de execuție, în cazul solicitărilor de mentenanță corectiva urgente.

Consultanță tehnică în vederea racordării la rețea, inclusiv pregătirea documentației pentru obținerea avizelor

Construcții și reabilitări de rețele de iluminat

Instalări stații de încărcare mașini electrice, inclusiv managementul acestora

Măsurători parametri electrici (prize de pământ, rezistenta de izolație, continuitate circuite, etc) si identificare contacte imperfecte prin analiza cu camera de termoviziune, servicii de defectoscopie a rețelelor electrice subterane cu tensiuni cuprinse intre 0,4 si 20 KV

Studii de oportunitate pentru racordare la rețea a oricăror tipuri de clienți – consumatori (rezidențiali, industriali) cât și producători (prosumatori, parcuri fotovoltaice, eoliene, etc)

Furnizare și montare sisteme fotovoltaice de la 3 KW pana la 250 MW, extinderi și/sau modernizări

Consultanță, vânzare si reparații echipamente electrice

Serviciu inactiv: www.ivygrid.ro